Beth yw CNC yn troi a pha rannau y gellir eu gwneud?

top